O Wydawnictwie

Wartościowa a tania książka
znajdzie licznych nabywców.
Człowiek pracujący nie ma czasu
na czytanie lichoty.

św. Maksymilian M. KolbeCel:
  Naszym celem jest kontynuacja idei świętego Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

O nas:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów założone zostało przez ojca Maksymiliana /Rajmunda/ Kolbego. Swoje działalność rozpoczęło od wydawania miesięcznika "Rycerz Niepokala­nej" , którego pierwszy numer ukazał się w styczniu 1922 r. w Krakowie. Pismo było organem Rycerstwa Niepokalanej założonego z inicjatywy o. Kolbego w 1917 roku w Rzymie. Początkowo Wydawnictwo mieściło się przy klasztorach franciszkańskich, najpierw w Krakowie, a od 2O.X.1922 r. w Grodnie. Natomiast od 21.XI.1927 r. dzięki ofiarności księcia Jana Druckiego - Lubeckiego posiadało już stałą siedzibę, na ofiarowanych przez księcia gruntach jego majątku w Teresinie pod Warszawą.
Na ofiarowanej ziemi wybudowany został Klasztor-Wydawnictwo, który otrzymał nazwę Niepokalanów. W Niepokalanowie Wydawnictwo rozrosło się w potężny ośrodek wydawniczy, wyposażony w nowoczesną drukarnię, do której sprzęt drukarski spro­wadzany był niejednokrotnie z zagranicy. Nakłady „Rycerza Niepoka­lanej” wzrastały dosłownie z miesiąca na miesiąc, pojawiały się też nowe tytuły wydawnicze. W latach trzydziestych Niepokalanów był największym religijnym ośrodkiem wydawniczym pod względem wysokości nakładów swoich pism w Polsce. W przededniu II wojny światowej Wydawnictwo OO. Franciszkanów drukowało 7 tytułów regularnie ukazujących się pism
(4 miesięczniki, kwartalnik, rocznik i gazetę codzienną (o miesięcznym nakładzie jednorazowym ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Największe nakłady spośród pism niepokalanowskich osiągał "Rycerz Niepokalanej",  którego przeciętne nakłady w latach 1936-1939 wynosiły ok. 700.000 egzemplarzy.

Wspaniały rozwój Wydawnictwa sparaliżował wybuch II wojny światowej.  Niepokalanów jeszcze przez pięć pierwszych dni wojny starał się pracować jak dotychczas. Drukowano dziennik, przygotowywano miesięczniki, składano nawet ka­lendarz maryjny na rok następny. 4 września 1939 r. ukazał się ostatni numer „Małego Dziennika”.

Pod koniec pierwszego tygodnia wojny klasztor opuściła większość braci.
W Niepokalanowie oprócz gwardiana pozostał jeszcze tylko jeden ojciec i 45 braci. 19 września - Niemcy aresztowali wszy­stkich zakonników (oprócz dwóch braci, którzy zostali przy rannych)
i wywieźli do obozu w Lamsdorf. 24 września 1939 r. zako­nnicy przewiezieni zostali do obozu
w Amitz, a 9 września do obozu w Ostrzeszowie. Zwolnieni zostali dopiero 8. Grudnia 1939 r. Po powrocie do Niepokalanowa zakonnicy zastali zdewastowany i doszczętnie ograbiony klasztor.  
W kilka dni po przybyciu zakonników do Niepokalanowa, Niemcy przywieźli do klasztoru pierwszy transport wysiedlonych z Poznańskiego i zachodnich terenów Polski. W połowie grudnia 1939 roku
w klasztorze znalazło schronienie 3.500 wysiedleńców. Pracownie Wydawnictwa przekształcono na warsztaty usługowe, które służyły okolicznej ludności. Okoliczność przybycia wysiedleńców do Niepokalanowa wykorzystał o. Kolbe jako argument przemawiający za koniecznością powrotu do klasztoru wszystkich zakonników którzy mieli by pomóc wysiedleńcom.

Ojciec Maksymilian nie ustawał też w staraniach o wznowienie działalności wydawniczej
i drukowaniu „Rycerza Niepokalanej”, pisząc listy w tej sprawie do urzędników i władz niemieckich.

Konsekwencja i determinacja o. Maksymiliana, wbrew wszelkim przewidywaniom okazały się na tyle skuteczne, że 20 września1940 roku do Niepokalanowa przyszło pismo z warszawskiego Urzędu Oświaty Ludowej i Propagandy, w którym władze niemieckie udzieliły zgody na jednorazowe wydanie "Rycerza Niepokalanej”. Pismo mogło być, rozpowszechniane tylko na terenie dystryktu „warszawskiego”. Miesięcznik wydany został w nakładzie 120.000 egz., jako podwójny numer na grudzień-styczeń 1940/1941 r. Został on z wielkim entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców Warszawy, którzy w ukazaniu się tego pisma upatrywali bliski koniec wojny.

  1. Maksymilian po wydaniu tego numeru starał się o uzy­skanie pozwolenia na dalsze wydawanie pisma, lecz władze niemieckie nie udzieliły na to pozwolenia. 17 lutego 1941 roku Niemcy aresztowali 5 ojców z Niepokalanowa wraz z ojcem Maksymilianem. Fakt ten wstrząsnął całym klasztorem. Wszyscy zostali wywiezieni do Warszawy na Pawiak. Z Warszawy przewieziono ich 28 maja 1941r. do obozu w Oświęcimiu. Tam 14 sierpnia zakończył swoje życie założyciel
    i organizator Wydawnictwa – ojciec Maksymilian Kolbe.

Niepokalanów do końca wojny nie prowadził już żadnej działalności wydawniczej.

Dzieło o. Maksymiliana nie poszło na marne. Po wojnie Niepokalanów odnowił pracę,
5 czerwca 1945 roku władze państwowe wydały pozwolenie na wznowienie Rycerza. Pierwszy powojenny numer pisma ukazał się w lipcu w nakładzie 25 tys. egz. Szybko jednak wzrósł nakład Rycerza do 750 tys. egz. Obok wznowionego pisma zaczęto też wydawać książki, które propagowały wiarę i wzmacniały ducha Polaków.

Lata pięćdziesiąte nie były okresem łatwym dla niepokalanowskiego wydawnictwa. Władze nakazały ograniczenie  nakładu rycerza do 80 tys. Nastąpiło upaństwowienie drukarni niepokalanowskiej i wywiezienie sprzętu poligraficznego. Rycerz był drukowany na zewnątrz
(w Zakładach drukarskich we Wrocławiu), a w grudniu 1952 r. przestał się ukazywać. Odrodził się dopiero na ziemi włoskiej, w 1971 r. na beatyfikację o. Maksymiliana. Jednak już w październiku 1981 r. odnowiony numer zszedł z niepokalanowskiej drukarni i znów zagościł na ziemi polskiej i trwa po dziś dzień. Obecnie wydawnictwo wydaje trzy własne tytuły czasopism w tym dwa miesięczniki: Rycerz Niepokalanej, Mały Rycerzyk, i dwu-miesięcznik: Rycerz Młodych. Poza tym liczne pozycje książkowe, biuletyny, gazetki parafialne i samorządowe, foldery, ulotki i inne materiały poligraficzne.

 

Obsługa Klienta: +48 46 864 21 48

Zamówienia składane poprzez sklep internetowy:
+48 660 057 410 (pn.-pt. 8:30-15:00)

Zamówienia składane telefonicznie: 
+48 46 86 42 169 lub +48 46 86 42 240 (pn.-pt. 8:30-15:00)

E-mail: kontakt@niepokalanow.pl

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
Paprotnia, ul. o. M. Kolbego 5, 96-515 Teresin
NIP: 837 000 03 67

Nr konta: 70 1020 1185 0000 4302 0307 5900
Tylko do zamówień w e-sklepie


Nr konta: 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877
Tylko na intencje mszalne, prenumeraty

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium